/*** skript se spousti v modulu Jommla. Je vytvoren modul, ktery je umisten na web a tento modul nacte tento script **/